Fremtiden er grøn


At vores alle sammens fremtid er grøn, det kan der vidst ikke længere være meget tvivl om, faktisk så er vi her i Danmark lige så stille og roligt i gang med at omstille samfundet til at operere og fungere på en langt mere bæredygtig måde, der tilgodeser naturen, klimaet og miljø. Det har været længe under vej, det er helt sikkert, for vores kloden har lidt i rigtig mange år allerede, og skal vi sikre de kommende generationer, i forhold til at de også skal have en rimelig chance for at leve et godt liv, ligesom vi har haft det, og det skal vi, så er det nu vi virkelige skal træde i karakter og tænke markant anderledes. Både den måde hvorpå vi lever, forbruger og producerer på skal ændres, således at vi hver især efterlader mindst muligt CO2-aftryk og belaster kloden mindst muligt. Det er en bunden opgave for os alle sammen, og den er spændende, innovativ og meget anderledes.